Kanał Wyżej
Kompetencje

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną
 
1)       Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;
 
2)       Dyrektor przedszkola powierza oddział dwóm nauczycielom.
 
3)       Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych  oraz zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 
4)       Na terenie przedszkola organizowane  są dodatkowe zajęcia nieodpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor  na życzenie i w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
 
5)       Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi na terenie przedszkola oraz podczas wycieczek, spacerów, przestrzegając przepisy bhp i ppoż.
 
6)       Celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa