Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną

 

1)       Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;

 

2)       Dyrektor przedszkola powierza oddział dwóm nauczycielom.

 

3)       Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych  oraz zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 

4)       Na terenie przedszkola organizowane  są dodatkowe zajęcia nieodpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor  na życzenie i w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

 

5)       Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi na terenie przedszkola oraz podczas wycieczek, spacerów, przestrzegając przepisy bhp i ppoż.

 

6)       Celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.


Wprowadził BZMW/ext.MKosinska 2012-11-23
Aktualizujący Waszczuk Joanna (Przedszkole nr 189) 2020-09-23
Zatwierdzający Waszczuk Joanna (Przedszkole nr 189) 2020-09-23
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-23
Wersja standardowa