Przedszkole Nr 189
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 189 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

1.Przedszkole jest placówką publiczną.  

2.Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów.  

3.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

 

Przedszkole działa na podstawie: 

 

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

2. Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458). 

3.Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 

5. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 139, poz. 1130). 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz.977). 

7.Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia w jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 31, poz. 208). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r., w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133). 

9. Rozporządzenia MEN z dnia 15 stycznia 2009 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 4, poz. 17). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624). 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). 

13. Aktu założycielskiego. 

14. Statutu przedszkola. 

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 r., Przedszkola nr 189 „Na Wierzbnie”, opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe, pod linkiem https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/default.htm

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MKosinska 23-11-2012
Aktualizujący Waszczuk Joanna (Przedszkole nr 189) 17-05-2021
Zatwierdzający Waszczuk Joanna (Przedszkole nr 189) 17-05-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2021
Liczba odwiedzin: 1399
Rejestr zmian