Kanał Wyżej
Organy przedszkola

Organami Przedszkola są: 
 
Dyrektor Przedszkola 
Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz. 
  
Rada Pedagogiczna 
W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor                 i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 
 
Rada Rodziców 
W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54. 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Organy przedszkola
Pomieszczenia przedszkola
Pracownicy przedszkola

Wersja standardowa